Резервати

pic-020Ропотамо

Резерват „Ропотамо” се намира на около 50 км южно от Бургас и е разположен около двата бряга на р. Ропотамо, чието течение минава покрай големи пясъчни дюни до вливането си в Черно море.

Местността е обявена за защитена територия през 1940 г., a през 1992 г. тя е разширена и обявена за резерват с обща площ 1000.7 ха.

На територията на резервата се намират множество уникални природни обекти – лиманна част и заливната тераса на река Ропотамо с естествени лонгозни гори, естествени пясъчни дюни, широколистни гори със средиземноморски елементи. Установено и също и находище на морски пелин (Artemisia maritima).

pic-022Аркутино

Районът представлява блато-лагуна, намиращо се на юг от Бургас. Резерватът е отделен от морето с пясъчни дюни, където на плажа виреят водни лилии и множество блатни кокичета.
От залива се разкрива и прекрасна гледка към остров Свети Тома – единственото място в България, където се срещат диворастящи кактуси от род Opuntia. Аркутино е и основната междинна спирка на птиците по прелетния път Виа Понтика. Тук гнездят редки видове птици.

pic-021Водни лилии

Резерватът „Водни лилии“ носи това име, защото там може да намерите множество водни лилии и блатни кокичета.